Το Συνέδριο συνδιοργανώνουν το Περιφερειακό Τμήμα ΣΚΛΕ Αττικής και ο Δήμος Αγίου Δημητρίου

Επιστημονική - Οργανωτική Επιτροπή

Αναστάσιος Λουκάς
Έφη Θάνου
Θωμάς Ζακαλκάς
Κλεάνθης Παντελής
Ματίνα Ταβουλαρέα
Περικλής Τζιάρας