Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 ,
Αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Ατυχημάτων ΚΑΤ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

«Κοινωνική Εργασία στον χώρο της Υγείας:
Πραγματικότητα, σύγχρονες προκλήσεις και προσεγγίσεις »

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο πλαίσιο της ημερίδας με τίτλο «Κοινωνική Εργασία στον χώρο της Υγείας: Πραγματικότητα, σύγχρονες προκλήσεις και προσεγγίσεις» που θα διεξαχθεί στις 21/10/2022 στον Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου ΚΑΤ δίνεται η δυνατότητα Προφορικών Ανακοινώσεων.

Η Επιστημονική - Οργανωτική Επιτροπή της ημερίδας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις εργασίες τους ηλεκτρονικά στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. έως και τις 7  Οκτωβρίου 2022 

Οι προφορικές ανακοινώσεις παρουσιάζονται στο ακροατήριο με τη μορφή εισηγήσεων διάρκειας 5 λεπτών με παράλληλη προβολή διαφανειών (powerpoint). Η συγγραφική ομάδα μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα άτομα, η παρουσίαση, ωστόσο, θα πραγματοποιείται από έναν μόνο εισηγητή. Το θέμα της ανακοίνωσης θα πρέπει να είναι σχετικό έμμεσα ή άμεσα με το θέμα της ημερίδας και μπορεί να περιλαμβάνει μελέτη, έρευνα ή δράση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν περίληψη η οποία θα πρέπει:

  • Να μην ξεπερνά τις 300 λέξεις
  • Να είναι κατάλληλα δομημένη (Εισαγωγή - Στόχοι / Μέθοδοι-Δεδομένα / Αποτελέσματα / Συμπεράσματα - Συζήτηση)
  • Να συμπεριλαμβάνει ενδεικτική βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε

 

Οι Προφορικές Ανακοινώσεις θα επιλεγούν έπειτα από αξιολόγηση της Επιστημονικής - Οργανωτικής Επιτροπής με βάση την πρωτοτυπία, την ορθή και ολοκληρωμένη τεκμηρίωση, τη συγκροτημένη και επιμελημένη παρουσίαση, και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που επιτρέπουν την περαιτέρω αξιοποίηση. Οι εισηγητές θα ενημερωθούν σχετικά λαμβάνοντας οδηγίες για τις λεπτομέρειες της παρουσίασης. 

 

Η Επιστημονική - Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου θα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για οποιαδήποτε  περεταίρω διευκρίνιση και πληροφορία στο mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..